Metody wsparcia w Your Voice

Jak pracujemy?

Dowiedz się więcej o rodzajach wsparcia jakie proponujemy i odkryj, co może Ci dać każda z metod. Zdecyduj, który sposób pracy najbardziej zrealizuje Twoje potrzeby i wybierz własną ścieżkę rozwoju.

Co zyskasz, korzystając
z naszego wsparcia?

Zrozumiesz wydarzenia z przeszłości i to w jaki sposób wpływają one na teraźniejszość.

Dowiesz się czego oczekujesz od przyszłości i zyskasz motywację do wprowadzania zmian.

Wypracujesz narzędzia do lepszego radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami.

Złagodzisz ból emocjonalny i zagubienie, wzmocnisz poczucie własnej wartości.

Nauczysz się lepszego rozumienia i akceptacji swoich stanów psychicznych.

Dowiesz się, o czym informują Cię emocje i co chce Ci zakomunikować Twoje ciało.

Jak wspieramy w rozwoju?

Psychoterapia indywidualna

To różnorodne metody psychologiczne, które są stosowane do rozwiązywania problemów i leczenia zaburzeń psychicznych. Praca odbywa się w kontakcie między pacjentką a terapeut_ką. Nasi psychoterapeuci_tki specjalizują się w różnorodnych metodach pracy opartych na nurtach psychoterapeutycznych opisanych w poniższym rozszerzeniu.

Ta forma wsparcia terapeutycznego zapoczątkowana przez Aarona T. Becka skupia się nad zależnością pomiędzy myśleniem, przeżywaniem i zachowaniem. Często zdarza się, że wiele problemów emocjonalnych wynika z naszego sposobu myślenia. Psychoterapia poznawczo-behawioralna pozwala wykryć zniekształcone interpretacje rzeczywistości oraz zastąpić je właściwymi i wspierającymi tak by osoba doświadczająca trudności, mogła lepiej sobie z nimi radzić. Nasi specjaliści_tki stosują również metody zaczerpnięte z tzw. Trzeciej fali CBT czyli Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz techniki oparte na mindfulness.

Terapia Gestalt to metoda odkryta przez Fritza Perlsa. Zgodnie z jej założeniami podstawowym źródłem problemów człowieka są niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby m.in. miłości, akceptacji czy szacunku. W terapii Gestalt zmianę rozumie się jako samoakceptację, która umożliwi świadome podejmowanie decyzji i odzyskania kontroli nad własnym życiem.

Bazą teoretyczną psychoterapii Psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Sigmunda Freuda. Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty intrapsychiczne. Istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji.

Brainspotting

Brainspotting jest metodą opartą o najnowsze osiągnięcia neuronauki. Powstała w oparciu o metodę EMDR. Dzięki niej można przepracować traumę, ukrytą w głębokich strukturach mózgu. Przeznaczona jest dla osób, które doświadczyły trudnych wydarzeń w życiu, są w silnym stresie, mają trudność z regulacją emocjonalną. Oprócz tego terapia Brainspotting jest wykorzystywana w pracy nad pokonywaniem wewnętrznych barier i ograniczeń, służy zwiększaniu potencjału i samorealizacji. Terapia metodą Brainspotting daje możliwość przepracowania trudności w dość krótkim czasie. Metoda bardzo dobrze sprawdza się podczas sesji online.

Terapia uzależnień

Pracujemy z osobami uzależnionymi od substancji, takich jak narkotyki czy alkohol, jak i zmagającymi się z uzależnieniami behawioralnymi. Pomagamy również w zmaganiach z problemami takimi jak: zaburzenia używania technologii (uzależnienie od gier, portali społecznościowych, internetu), pracoholizm, uzależnienie od hazardu, kompulsywne kupowanie, szkodliwe zachowania związane z kształtowaniem ciała (szkodliwe opalanie się, nałogowe poddawanie się operacjom plastycznym, nadmiarowe uprawianie sportu). Pomagamy też rodzinom i bliskim osób uzależnionych z objawami współuzależnienia (skoncentrowanie życia wokół uzależnienia bliskiej osoby, bezskuteczne próby kontrolowania nałogu, przejmowanie odpowiedzialności za osobę uzależnioną kosztem komfortu własnego życia).

Coaching

Metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań między coachem a klientką. Podczas zajęć specjalista przez aktywne słuchanie, zadawanie pytań i stosowanie innych narzędzi rozwojowych, towarzyszy klientce w wyznaczaniu ważnych dla niej celów. Sesje poświęcone są też odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do realizacji celów oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klientkę w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału dla podnoszenia jakości życia. Możliwy jest proces indywidualny oraz w parze.

Psychoterapia par

Terapia skierowana do osób w związku (sformalizowanym lub nie). Osoby te często przeżywają kryzys, mierzą się z narastającymi nieporozumieniami, doświadczają trudności komunikacyjnych. Nad rozwiązaniem problemów pracuje się wspólnie, dobierając najbardziej skuteczne metody. Dzięki spotkaniom ze specjalistą para może nauczyć się konstruktywnego wyrażania emocji, potrzeb i oczekiwań. Zgłaszające się osoby mogą też zrozumieć skąd biorą się trudności, których doświadczają w relacji i nauczyć się zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości.

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty poświęcone są konkretnemu zagadnieniu. Razem z innymi uczestniczkami, z pomocą i wsparciem trenera pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności w wybranym przez Ciebie temacie. Warsztaty opierają się na własnej pracy uczestniczek oraz wymianie pomiędzy nimi doświadczeń. Rozważania teoretyczne są poparte codziennymi przykładami. Kładziemy duży nacisk na praktyczność i wdrażanie rozwiązań w życie.