Sprawdź czy Twoje złe samopoczucie to nie pierwsze objawy depresji

Objawy depresji

Ryzyko wystąpienia depresji jest coraz większe. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na depresję choruje co dziesiąta osoba na świecie. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy depresyjne możesz skorzystać z pomocy naszych specjalistów.

Jak rozróżnić objawy depresji od zwykłego przygnębienia czy smutku?

Objawy depresji

Rozpoznanie depresji odpowiednio wcześnie może mieć ogromne znaczenie dla naszego życia. Nieleczona depresja może utrudniać radzenie sobie z rzeczywistością, zaburzać nasze codzienne funkcjonowanie, a nawet stanowić zagrożenie dla naszego życia. Ważna jest żeby umieć odróżnić depresję od zwykłego smutku, obniżonego nastroju czy chwilowego przygnębienia, które mogą być takie, jak pierwsze objawy depresji.Objawy depresji mogą być zarówno psychiczne jak i fizyczne
Objawy psychiczne
Objawy fizyczne
Jeśli podejrzewasz u siebie depresję

Co to jest depresja?

Depresja poporodowa

Każdy z nas od czasu do czasu przeżywa momenty przygnębienia czy ma obniżony nastrój w ciągu dnia lub nawet kilku dni. Nie należy takiego stanu rzeczy mylić z depresją. Depresja to doświadczenie znacznie wykraczające poza przeżywanie smutku czy zniechęcenia.

Depresja to choroba. Choroba, która wpływa na wszystkie aspekty naszego życia od zawodowego po życie seksualne. Jest to czas, w którym stany obniżonego nastroju, poczucia rozpaczy, przygnębienia, beznadziejności utrzymują się długimi miesiącami paraliżując podstawowe funkcjonowanie w codziennym życiu.

Depresja i jej objawy obejmują również aspekty fizyczne. Objawy depresji mogą dotyczyć braku sił, ciągłego zmęczenia, senności. Częste są to też objawy somatyczne lub dolegliwości fizyczne, które trudno zdiagnozować.

Warto mieć świadomość, że depresja jest chorobą śmiertelną. Statystyki nie pozostawiają nam co do tego złudzeń.

W 2022 r. miało miejsce ponad 14 000 prób samobójczych, z czego ponad 5000 było udanych.

Coraz częściej symptomy depresyjne i różne rodzaje depresji są rozpoznawane u coraz młodszych grup wiekowych.

Coraz więcej prób samobójczych możemy odnotować wśród dzieci i młodzieży.

Depresja poporodowa

Przyczyny depresji

Depresja - Aspekt chemiczny
Depresja - Aspekt genetyczny

Depresja jest spowodowana brakiem równowagi neuroprzekaźników takich jak serotonina i dopamina. Do przywrócenia tej równowagi najczęściej niezbędna jest kuracja farmakologiczna.

Ryzyko depresji jest zwiększone u osób, w których rodzinach występowały przypadki czy epizody depresji np. u rodziców. Takie osoby mają trzykrotnie większe prawdopodobieństwo, że zaburzenia depresyjne staną się również ich udziałem.

Depresja a traumatyczne doświadczenia z przeszłości
Depresja a choroby

Wystąpienie depresji mogą wywołać trudne doświadczenia życiowe takie jak traumy związane z nadużyciami - przemocą seksualną, psychiczną czy fizyczną.

Choroba psychiczna może być wywołana przez inne choroby, które powodują np. przewlekłe zespoły bólowe czy też utrudniają nam normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Depresja a samotność, izolacja społeczna
Depresja a ważne wydarzenia życiowe

Człowiek jest istotą społeczną. W związku z czym częste obniżenie nastroju spowodowane odizolowaniem od innych osób np. ze względu na podeszły wiek, może skutkować dolegliwościami, które przeradzają się ostatecznie w depresję.

Depresja lub po prostu epizod depresyjny może towarzyszyć nam przy okazji ważnych wydarzeń życiowych takich jak strata bliskiej osoby, strata pracy, ale też, co może być zaskakujące np. narodziny dziecka.

Depresja a leki
Depresja a używki

Depresję mogą powodować też różnego rodzaju substancje chemiczne. Mogą to być niektóre leki mające działania niepożądane, a które dostajemy od lekarza pierwszego kontaktu, lub specjalisty innego niż lekarza psychiatry na przykład kardiochirurga.

Oczywiście na depresję cierpi też wiele osób nadużywających substancji psychoaktywnych. Często zdarza się, że osoby cierpiące na depresję próbują "leczyć" się same za pomocą alkoholu czy narkotyków co może prowadzić do nasilenia się depresji czy nawet uzależnienia jako powikłania depresji.

Co zrobić kiedy pojawią się objawy depresji?

Kiedy pojawią się pierwsze objawy zaburzeń nastroju przypominające objawy depresji, warto upewnić się, że mamy do czynienia właśnie z tą chorobą. Mogą nam w tym pomóc dostępne w Internecie testy typu inwentarz depresji Becka czy skala depresji Hamiltona.

Aby rozpoznać depresję i upewnić się co do konieczności podjęcia konkretnych działań zaradczych warto poszukać pomocy specjalistów. Możemy w takim wypadku skonsultować się z psychiatrą, terapeutą czy psychologiem. Warto również wiedzieć, że istnieje antydepresyjny telefon zaufania.

Warto pamiętać że leczenie depresji to długotrwały proces i od pojawienia się pierwszych objawów depresji do wyleczenia mogą minąć miesiące a nawet lata. Czasami jednak w zależności od przebiegu depresji możemy spotkać także inne rodzaje depresji. Jednym z nich jest np. tak zwana depresja sezonowa.

Depresja poporodowa
Depresja poporodowa

O depresji sezonowej mówimy, kiedy mamy do czynienia z nasilaniem się jej objawów w miesiącach jesiennych i zimowych. Często jednak mówi się też o zaburzeniach depresyjnych nawracających związanych z innymi czynnikami niż pogoda czy pora roku.

Depresję można leczyć na różne sposoby. W wielu przypadkach w leczeniu depresji konieczne są leki przeciwdepresyjne. Jednak w niektórych przypadkach uzyskanie poprawy jest możliwe nie tylko poprzez stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Do metod leczenia depresji możemy dodać również psychoterapię. Można bowiem również uzyskać poprawę samopoczucia poprzez pogłębioną pracę nad wewnętrznymi przyczynami obniżonego nastroju. Często bardzo dobre efekty przynosi równoczesne stosowania obydwu rozwiązań.

Warto też wiedzieć, że zdarzają się osoby lekoodporne. Wtedy wyjątkowo podejmuje się próby alternatywnego sposobu leczenia. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie metod takich jak stymulacja nerwu błędnego, stymulacja magnetyczna, głęboka stymulacja mózgu czy metody neurochirurgiczne.

Depresyjne zaburzenia psychiczne

Według Światowej Organizacji Zdrowia wyróżniamy wiele różnych rodzajów depresji. Mogą one różnić się od siebie w zależności od pacjenta i jego doświadczeń. Mogą również zmieniać się w zależności od rozwoju depresji u danej osoby.

Epizody depresji

Zaburzenia depresyjne nawracające

Dystymia

Organiczne zaburzenia depresyjne

Depresja poschizofreniczna

Myśli samobójcze

Objawy fizyczne Ciągłe zmęczenie, brak sił Zaburzenia apetytu, Spadek masy ciała Ogólne złe samopoczucie Nadmierna senność lub bezsenność Bóle - głowy, Bóle mięśni, bóle pleców Obniżone libido Spowolniony "napęd", Niepokój ruchowy Myśli samobójcze Wśród objawów często kojarzonych z depresją są myśli samobójcze, które nierzadko prowadzą do podejmowania przez osoby cierpiące na depresję prób samobójczych. Niestety co trzecia prowadzi do śmierci.

Osoby cierpiące na depresję, jak również te borykające się po prostu z obniżonym nastrojem czy obserwujące u siebie dopiero pierwsze objawy depresyjne, często nie są w stanie poprosić o pomoc. W momencie, kiedy zaczynają pojawiać się myśli o samobójstwie, może być już za późno.

Myśli samobójcze a tendencje samobójcze

Zjawiska związane z samobójstwem jakie możemy zaobserwować u osób cierpiących na depresję dzieli się na myśli o samobójstwie i tendencje samobójcze. Myśli na temat samobójstwa są zjawiskiem znacznie częstszym i nie zawsze przeradzają się w tendencje samobójcze. Tendencje samobójcze to sytuacja kiedy osoba rozważająca samobójstwo poczyniła w tym kierunku już konkretne działania takie jak np. przygotowanie planu, posiadanie narzędzi np. sznur.

Oczywiście w obu przypadkach osoba cierpiąca na depresję powinna skontaktować się z lekarzem psychiatrą, jednak w przypadku wystąpienia tendencji samobójczych sytuacja jest krytyczna.

Myśli samobójcze a myśli rezygnacyjne

Myśli samobójcze a myśli rezygnacyjne Osoby cierpiące na depresję nie zawsze mają myśli o samobójstwie. Czasami nie występują one wcale, ale często ogólna tendencja dążenia do śmierci, która towarzyszy osobom w depresji objawia się tak zwanymi myślami rezygnacyjnymi.

Występują one kiedy ogólne uczucie przygnębienia zamienia się w myśli typu "chciałbym zniknąć", "chciałbym, żeby mnie nie było", "chciałbym umrzeć" itp. Osoby takie mogą czasami nieświadomie dążyć do zrobienia sobie krzywdy "przypadkiem" np. powodując wypadek komunikacyjny.

Rodzaje zaburzeń snu

Problemy ze snem mogą polegać zarówno na nadmiernej senności jak również na problemach z zaśnięciem. Wiele osób cierpiących na depresję uskarża się szczególnie na wybudzanie się nad ranem i problem z zaśnięciem.

Warto jednak pamiętać, że nie każde zaburzenia snu oznaczają, że powinniśmy poddać się leczeniu depresji. Czasami bezsenność może się wiązać z aktualną sytuacją życiową np. nadmiernym stresem. Jednak długotrwały stres i bezsenność z nim związana to również potencjalne przyczyny depresji.

Lekarze psychiatrzy, osobom mającym objawy depresji przepisują nie tylko leki przeciwdepresyjne, ale również, zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia depresji również środki nasenne.

Co jeszcze warto wiedzieć o objawach depresji?

W przypadku ciężkich epizodów depresyjnych możliwe jest występowanie wyjątkowych objawów takich jak np. objawy psychotyczne. Objawami psychotycznymi nazywamy takie zjawiska jak np. urojenia winy, grzeszności, bezwartościowości czy urojenia nadchodzącej katastrofy.

Depresji mogą towarzyszyć inne zaburzenia psychiczne, a także depresja może być składową innych zaburzeń. Tak zwana depresja dwubiegunowa, czyli choroba maniakalno-depresyjna to choroba, w której epizody depresyjne występują na przemian z epizodami manii.

Depresja wysokofunkcjonująca - znana też jako depresja maskowana, to przypadek, w którym codzienne funkcjonowanie osoby cierpiącej na depresję nie wzbudza większych zastrzeżeń. Są to osoby wysokofunkcjonujące tj. spełniające swoje obowiązki. Czasami są to tak zwani "ludzie sukcesu", którzy mimo wewnętrznego cierpienia nie decydują się na leczenie depresji bo pozornie "wszystko jest ok".

Depresja poporodowa - depresję poporodową możemy spotkać wśród młodych matek u których między innymi zaburzenia hormonalne przyczyniają się do tego, że pojawiają się niepokojące objawy. Depresja u młodych matek może powodować dodatkowe poczucie winy ze względu na osłabiony kontakt z dzieckiem. Depresja poporodowa, o czym mało się mówi, może dotknąć również młodych ojców.

Zauważasz u siebie, lub kogoś bliskiego pierwsze objawy depresji?

Umów się na 20 min. konsultację

Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc? Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać formę pomocy najlepszą do Twojej sytuacji.