Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to jeden z nurtów terapii, którego celem jest zidentyfikowanie problemów wynikających ze wzajemnego przenikania się świadomości i podświadomości. Sprawdź, czym dokładnie jest terapia psychodynamiczna. Na czym polega i komu jest szczególnie rekomendowana.

Osobowością człowieka rządzą dynamiczne, często sprzeczne siły, które manifestują się na wiele sposobów. Niepożądane reakcje, krzywdzące schematy myślowe czy niekontrolowane zachowania, często wynikają ze ścierania się różnych warstw osobowości i w konsekwencji mogą powodować zaburzenia depresyjne, lękowe i uogólnione cierpienie. Psychoterapia psychodynamiczna zakłada, że jedną z przyczyn takich problemów jest wewnętrzny konflikt. Co to w zasadzie oznacza?

Twarzą w twarz z problemem — idea psychoterapii psychodynamicznej

Nieuświadomione pragnienia oraz popędy, które nie mają możliwości ujścia, często przybierają formę zaburzeń emocjonalnych i problemów psychologicznych. Dzięki terapii psychodynamicznej pacjent może nauczyć się osłabiać mechanizmy wewnętrznej krytyki i cenzury, dając sobie pozwolenie na wydobycie wszelkich ukrytych pragnień i emocji. Można zatem powiedzieć, że terapia psychodynamiczna wymaga od pacjenta głębokiego wejrzenia w swoje wnętrze i akceptacji swoich słabości, lęków i cenzurowanych dotąd popędów.

Na czym polega terapia psychodynamiczna?

Podstawowe cele procesu terapeutycznego w terapii psychodynamicznej to odkrycie mechanizmów, które powodują określone reakcje i zachowania, oraz doprowadzenie do uwolnienia pacjenta od bólu i lęku. Aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty terapeuta psychodynamiczny musi nawiązać z pacjentem bliską relacje opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku. W początkowym etapie często terapia odbywa się dwa razy w tygodniu, a z czasem, kiedy pacjent zyska narzędzia do regulowania emocji, częstotliwość jest mniejsza. Spotkania odbywają się wtedy zazwyczaj raz w tygodniu.

Co jest celem terapii psychodynamicznej?

Istotą terapii psychoanalitycznej jest dynamika przeżyć zachodzących między terapeutą i pacjentem, natomiast bazą teoretyczną — psychoanaliza. Część założeń w nurcie psychodynamicznym jest niezmienna od czasów Freuda. Tak jest w przypadku założenia, że osobowość człowieka składa się z trzech części — nieświadomego id, świadomości ego i surowego cenzora superego. Warto przy tym zaznaczyć, że w podejściu psychodynamicznym liczą się nie tylko utarte założenia, a sam nurt jest bardzo otwarty na nowe osiągnięcia w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii.

Czy psychoterapia psychodynamiczne jest skuteczna?

Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna niesie za sobą liczne korzyści i prowadzi do wprowadzania korzystnych zmian – poprawy samopoczucia oraz funkcjonowania pacjenta w codziennym życiu.

Czy terapia psychodynamiczna to rozwiązanie dla mnie?

Terapia psychodynamiczna jest polecana osobom zmagającym się z probleami psychicznymi i emocjonalnymi. Znajduje zastosowanie zarówno w terapii zaburzeń psychicznych, np. zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości oraz innych problemów wymagających specjalistycznej interwencji. Podejście psychodynamiczne daje duże możliwości interwencyjne i pozwala pacjentowi dotrzeć wgłąb siebie i zrozumieć podłoże mechanizmów obronnych i zachowań, które umożliwiają mu normalne funkcjonowanie.