Aleksandra Milewska psychoterapia online

Moje specjalizacje:

Aleksandra Milewska

Psychoterapeutka integracyjna w trakcie szkolenia, psycholożka, psycholożka młodzieży, członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

Pomagam kobietom doświadczającym trudności w obszarze rozumienia oraz kontrolowania emocji, poczuciu pustki oraz trudności w obszarach relacyjnych, dotkniętych szeroko pojętym kryzysem psychicznym oraz poczuciem straty. Oferuję swoją pomoc podczas zmagania się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi czy trudnościami związanymi z zaburzeniami osobowości. Zapewniam wsparcie w radzeniu sobie ze stresem.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, a najczęściej prowadzone przeze mnie procesy są rozumiane jako długoterminowe. 

Ukończyłam terapię własną, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Od momentu uzyskania dyplomu psychologa pracuję z pacjentami indywidualnie i grupowo, prowadząc procesy terapeutyczne. Choć korzystam z narzędzi dostępnych w wielu nurtach, moje myślenie o pacjencie opiera się głównie na nurtach psychodynamicznym i systemowym. 

Swoją pracę opieram na przestrzeganiu standardów zawartych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, a także na empatii oraz budowaniu zaufania. Wierzę, że to właśnie relacja leży u podstaw rozwoju pracy terapeutycznej. 

Ukończyłam jednolite studia magisterskie o kierunku psychologia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego – całościowego kursu psychoterapii o nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog, podczas którego przygotowuję się do egzaminu certyfikacyjnego posiadającego akredytację PTP. 

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zakres swojej wiedzy poszerzam nieustannie uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz konferencjach. Odbyłam 4 miesięczny staż psychoterapeutyczny w Mazowieckim Centrum Psychoterapii, na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej.

Jedyna na rynku psychoterapia online skierowana wyłącznie do kobiet, ukierunkowana na kobiecy rozwój ze zrozumieniem indywidualnych potrzeb.