Psychoterapia online

Moje specjalizacje:

Małgorzata Korba-Sobczyk

Psycholożka, Psychodietetyczka, Diagnostka ADHD, Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Trenerka rozwoju osobistego w trakcie certyfikacji

Jestem entuzjastką ludzi, relacji, szeroko pojętego życia, równowagi, zdrowego odżywiania oraz fotografii. 

Swoje pasje łączę z życiem zawodowym pomagając w  procesach wspomagających  rozwój  osobisty. Oferuję również konsultacje psychodietetyczne wraz z opieką psychologiczną. 

Pracuję z Klientkami bez ograniczeń wiekowych w relacji pełnej poszanowania dla wyznawanych przez nie zasad. Pracując, wspieram kobiety w odnajdywaniu siebie, przekraczaniu ograniczeń narzuconych przez własne przekonania oraz w dążeniu do wyznaczonych celów. Jestem towarzyszką w drodze do odkrycia swojego potencjału oraz tego co motywuje nas do działania. Swoim Klientkom pomagam w pracy nad niską samooceną, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, radzeniem sobie ze stresem, z depresją oraz towarzyszę podczas procesu zmiany. 

Prowadzę diagnozę ADHD u dorosłych oraz wspieram osoby z ADHD w codziennym funkcjonowaniu. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą. 

Dzięki spotkaniom Klientki zaczynają rozumieć swoje emocje oraz zniekształcone przekonania, uświadamiają sobie swoją sprawczość oraz uzyskują stabilne przekonanie o swojej wartości. Pomagam również dostrzec mocne strony oraz towarzyszę w odkrywaniu zasobów. Sesje ze mną to swobodna rozmowa, podczas której staniesz się bardziej świadoma podłoża swoich problemów, pozyskasz sprawdzone narzędzia do pracy nad zmianą swoich przekonań oraz nauczysz się eksplorować swoje wnętrze. 

Do zobaczenia

Jedyna na rynku psychoterapia online skierowana wyłącznie do kobiet, ukierunkowana na kobiecy rozwój ze zrozumieniem indywidualnych potrzeb.